Rabu, 29 Juni 2011

Proklamasi Kemerdekaan DiriSaya, Ematul Hasanah dengan ini menyatakan kemerdakaan dengan sebenar-benarnya
Hal-hal mengenai kemalasan, ketidakpercayaan, kelemahan, sensitive, cengeng, pesimis dan kelamahan akan dihapuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Atas nama Ematul Hasanah
Penulis Best seller (InsyaAllah)

Tidak ada komentar: